Clàusula de consentiment formulari Web

 

Textos Legals Versió 1   03-2017

Li informem que les dades personals recaptades mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, seran incorporades al fitxer :

 

1-  [USUARIS WEB / NEWSLETTER],  degudament inscrit al Registre Públic d’Inscripció de Fitxers de Dades Personals de la  “l’Agència Andorrana de Protecció de Dades”, del que és responsable de la SOCIETAT ANÒNIMA D’EQUIPAMENTS TURÍSTIC – ESPORTIU DE LA PARRÒQUIA D’ENCAMP SAETDE, [d’ara endavant SAETDE], amb  domicili social al C/ Prat de la Creu, 59-65 Edifici B Planta 5 – D500 ANDORRA LA VELLA (Principat d’Andorra), NRT A700071W, amb el Registre de Comerç número 919798D, E-mail lqpd.saetde@grandvalira.com,  amb la finalitat de permetre que els seus comentaris (que són exclusivament seus i no de SAETDE) siguin publicats en el Blog, tenint en compte que SAETDE, es reserva el dret de moderar i/o eliminar els comentaris que siguin inadequats, o bé que el seu redactat inclogui insults i/o comentaris fora de lloc.

SAETDE es compromet a utilitzar les dades recaptades mitjançant aquest formulari, únicament per la finalitat esmentada anteriorment.

L’Interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recaptades mitjançant la lectura de la present clàusula.

L’Enviament d’aquest e-mail, implica l’acceptació expressa de les clàusules exposades.

Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i, si escau, d’oposició (Drets ARSO), en els termes establerts per la Llei qualificada 15/2003, presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a : C/ Prat de la Creu, 59-65 Edifici B Planta 5 – AD500 ANDORRA LA VELLA (Principat d’Andorra), o bé a través del correu electrònic a lqpd.saetde@grandvalira.com i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.